Pražma (Orada) pečená v bylinkovej morskej soli


pred pečením

upečená


servírovaná

Komentáre

Obľúbené príspevky